หน้าแรก “ศุภมาส” มอบนโยบาย กวทช. ชุดใหม่ ย้ำนโยบาย “อนุทิน” รองนายกรัฐมนตรี ให้ อว. ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและของโลก
“ศุภมาส” มอบนโยบาย กวทช. ชุดใหม่ ย้ำนโยบาย “อนุทิน” รองนายกรัฐมนตรี ให้ อว. ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและของโลก
28 พ.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภมาสมอบนโยบายคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ชุดใหม่ ย้ำนโยบาย อนุทินรองนายกรัฐมนตรี ให้ อว. ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและของโลก เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้หลักการ เอกชนนำ รัฐสนับสนุนขณะที่การลดความเหลื่อมล้ำ – กระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องทำทันที

วันที่ 27 พ.ย. 2566 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)  ได้มอบนโยบายให้กับ กวทช. ชุดใหม่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของ กวทช. ชุดใหม่ ซึ่งจัดเป็นการประชุมแบบพบหน้า  มีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย กวทช. ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญจากภาคเอกชนและภาครัฐทั้งสิ้น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBX รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวง อว. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น

ทั้งนี้ น.ส.ศุภมาส ได้เน้นย้ำนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ อว. ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและของโลก เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้หลักการ “เอกชนนำ รัฐสนับสนุน” ที่ตนได้มอบไว้ให้กับ อว. เพื่อให้คณะกรรมการ กวทช. นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหาของประเทศ และร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของ สวทช. ให้การดำเนินงานตอบโจทย์ สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมหารือกับภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับโจทย์ที่ประเทศต้องการและผสานกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ

ด้าน ศ.ดร.ชูกิจ ขานรับนโยบายและน้อมรับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ กวทช. เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน สวทช. ตามนโยบายของรัฐบาล รมว.อว. และคณะกรรมการ กวทช. โดยจะได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

28 พ.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: