หน้าแรก อว. แถลงความพร้อมจัดงานใหญ่ “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
อว. แถลงความพร้อมจัดงานใหญ่ “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
14 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

อว. ระดมผลงานการปฏิรูปอุดมศึกษา ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โชว์ในงาน“มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค” แสดงศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน จัดใหญ่ใน 4 ภูมิภาค เริ่มที่อีสานวันที่ 20-22 มิ.ย.67 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ภาคเหนือ วันที่ 27 -29 มิ.ย.67 ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ภาคใต้วันที่ 4 – 6 ก.ค.67 ที่อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และภาคตะวันออก วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมธำรงบัวศรี ม.บูรพา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค” โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองปลัดกระทรวง อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อว. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และ ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ สวทช. เข้าร่วมแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว.

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า งาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค” จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือ สตาร์ตอัปไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก ให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทุกช่วงวัย อีกทั้ง ขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ที่สำคัญสามารถเป็นพลังสร้างผลลัพธ์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยพลังจากการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รมว.อว. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค เริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20-22 มิ.ย.67 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา ภาคเหนือ วันที่ 27 -29 มิ.ย.67 ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ภาคใต้วันที่ 4 – 6 ก.ค.67 ที่อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และภาคตะวันออก วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมธำรงบัวศรี ม.บูรพา จ.ชลบุรี

“กระทรวง อว.ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงภายในงานมากมาย อาทิ การแข่งขัน SCI ROV Tournament, Innovation Award 2024, การประกวดวาดภาพ, การประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยระดับอุดมศึกษา (MHESI MUSIC VARIETY AWARD 2024) , กิจกรรมสัมมนา,การแสดงนวัตกรรมตลาดนัดหลักสูตร การจำหน่ายสินค้า โซน Scienec Caravan และยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย ขอเชิญชวนประชาชนในทุกภูมิภาคเข้ามาเที่ยวชมงานดังกล่าวได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” น.ส.ศุภมาส กล่าว

แชร์หน้านี้: