หน้าแรก โครงการ Traffy Fondue คว้ารางวัลเกียรติยศ Thailand Green Design Awards 2023 ประเภทสร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม-ยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการ Traffy Fondue คว้ารางวัลเกียรติยศ Thailand Green Design Awards 2023 ประเภทสร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม-ยกระดับคุณภาพชีวิต
22 พ.ค. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 19 พฤษภาคม 2566): ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ในฐานะผู้พัฒนา โครงการ Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงการจัดการ ด้านกำจัดขยะ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจด้านการรักษา ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) ในการประกาศรางวัล Thailand Green Design Awards 2023  

ทั้งนี้มีผู้แทนจาก 3 โครงการ ได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน ได้แก่ 1. โครงการ วน โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 2. โครงการ Siam Piwat 360 Waste Journey to Zero waste โดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ 3. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการประกวดนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองเห็นปัญหาในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ “TGDA” เป็นเวทีการประกวดระดับประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

#################

22 พ.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: