หน้าแรก สวทช.-ฝล. ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ
สวทช.-ฝล. ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ
25 ม.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : NSTDA and the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation set to collaborate on weather modification

(25 มกราคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านระบบ Zoom กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค ร่วมลงนาม

ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. จะเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงฯ ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง และสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร ซึ่ง ดร.ณรงค์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ สวทช. ซึ่งในปัจจุบันมีโครงการนำร่องร่วมกันคือ โครงการการศึกษาวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการทำฝนเมฆเย็น ที่มุ่งเน้นคัดเลือกสารจากวัสดุธรรมชาติและพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยี ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใช้ในการทำฝนเมฆเย็น นับเป็นจุดเริ่มต้นหรือมิติใหม่ในการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ สวทช. ยินดีสนับสนุนให้เกิดการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในโครงการอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศต่อไป

25 ม.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: