หน้าแรก ต้อนรับทีมเยาวชนจากเวทีประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 กลับถึงไทย
ต้อนรับทีมเยาวชนจากเวทีประกวดโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 กลับถึงไทย
23 พ.ค. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(23 พฤษภาคม 2566) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ :ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทย ที่เดินทางไปสร้างชื่อเสียงจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดโดย Society for Science & the Public ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนมีประสบการณ์จากการแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

ในปีนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 14 ทีม มาจาก 2 เวที ได้แก่ ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Young Scientist Festival, TYSF 2023) ภายใต้การสนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (Young Scientist Competition, YSC 2023) โดย สวทช. และมหาวิทยาลัยพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผลการประกวด ทีมเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 10 รางวัล โดยทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สามารถคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของการประกวด คือ “รางวัลสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” Regeneron Young Scientist Awards สนับสนุนโดย Regeneron and Society for Science เป็นรางวัลโครงงานนวัตกรรมการวิจัยที่สะท้อนถึงการทำงานอย่างจริงจังของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในการหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายของโลกในอนาคต โดยใช้แนวที่สร้างสรรค์และแตกต่าง  พร้อมด้วยรางวัล Grand Awards อันดับ 1 สาขาสัตวศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีทีมเยาวชนไทยที่สามารถคว้ารางวัล Grand Awards และSpecial Awards มาครอบครองอีกหลากหลายสาขา โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผลการประกวดได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/regeneronisef2023-2/

23 พ.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: