หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. ข้อมูลเผยแพร่ กิจกรรม สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานทางด้านระบบนิเวศทางทะเล ให้แก่โรงรียน ทีมีผลงานโดดเด่น ภายใต้โครงงานดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานทางด้านระบบนิเวศทางทะเล ให้แก่โรงรียน ทีมีผลงานโดดเด่น ภายใต้โครงงานดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
2 พ.ค. 2567
0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาส

May be an image of 13 people and text

     เมื่อวันที่ 30 เมายน – 2 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิใจกระทิง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานให้แก่ พระอาจารย์ สามเณร ครู นักเรียน ทีมีผลงานโดดเด่นที่ได้รับรางวัลในการประกวด GLOBE Student Research Competition 2023 จำนวน ๒ โรงเรียน จำนวน 15 รูป/คน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนวัดบุญยืน จ.น่าน ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง

2 พ.ค. 2567
0
แชร์หน้านี้: