หน้าแรก ผลงาน ผลงาน/นวัตกรรมรับมือโควิด-19 สวทช. สนับสนุนพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และนวัตกรรมรับมือ COVID-19