หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ สารสนเทศวิเคราะห์ ข้อมูล Mangrove จากผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลิตภัณฑ์ในตลาด
ข้อมูล Mangrove จากผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลิตภัณฑ์ในตลาด
19 ก.ย. 2565
0
สารสนเทศวิเคราะห์

การดำเนินงาน NSTDA Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ 7 (พ.ศ. 2565-2570) หัวข้อ Biodiversity ที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเก็บรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน โดย Mangrove หรือ ป่าชายเลน เป็นหนึ่งใน Core technology ของ Agenda Biodiversity

จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus สำหรับเรื่อง Mangrove (คำค้นจากเขตข้อมูล Title, Abstract, Keyword ด้วยคำค้น mangrove และเลือก keyword คือ Biodiversity, Salinity, Metabolism, Genetics, Carbon, Rhizophora Mangle, Conservation, Species Diversity, Plant Extract, Nucleotide Sequence, RNA 16S, Deforestation, Coastal Zone Management, Molecular Structure, Sequence Analysis, DNA และ Ecosystem Services ผลงานทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus วันที่ 28 มิถุนายน 2565) พบจำนวนบทความทางวิชาการความเชี่ยวชาญทางด้าน Mangrove เฉพาะของประเทศไทย จำนวน 439 รายการ โดย 5 อันดับหน่วยงาน/สถาบันที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยสูงสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 83 รายการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 82 รายการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 59 รายการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 59 รายการ และมหาวิทยาลัยมหิดล 34 รายการ นอกจากข้อมูลบทความวิจัยแล้ว Mangrove ยังมีข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูล Mintel

Mintel คือ ระบบฐานข้อมูลด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมแนวโน้มตลาดทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต มีบทวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคใหม่ๆ พร้อมด้วยข้อมูลเชิงสถิติ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมจากทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลของส่วนผสม (Ingredient) ที่มีการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และโภชนาการ โดยมีทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญของ Mintel จากทั่วโลก วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน โดย สวทช. บอกรับและให้บริการครบทั้ง 3 แพลตฟอร์ม คือ Food & Drink (MFD), Beauty & Personal Care (BPC) และ Household & Personal Care (HPC)

ภาพที่ 1 เว็บไซต์ฐานข้อมูล Mintel:www.mintel.com

ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Mangrove

การปลูกป่าชายเลน
เทคโนโลยี

  • การใช้โดรนเพื่อปลูกป่าชายเลนริมแม่น้ำอิระวดีของพม่า โดรนดังกล่าวได้รับการจัดหาโดยบริษัท BioCarbon Engineering ของสหราชอาณาจักร เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของพม่า
  • โดรนสำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศและคุณภาพดิน ก่อนยิงฝักเมล็ดด้วยแรงพอที่จะเจาะดิน กล่าวกันว่าโดรนทำงานเร็วกว่ามนุษย์ถึง 10 เท่า และลดต้นทุนลงครึ่งหนึ่ง

โครงการ/กิจกรรม

  • สำนักงานฟื้นฟูพื้นที่พรุและป่าชายเลนของอินโดนีเซีย (IPMRA) เสนอเงินทุนและฝึกอบรมชาวบ้านในการเตรียมเมล็ดพันธุ์และดูแลต้นกล้าเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มที่กำลังเติบโตทั่วโลกในการควบคุมการทำลายป่าชายเลนและการขยายพันธุ์เนื่องจากผลประโยชน์ทางธรรมชาติ ภูมิอากาศ และการปกป้องชายฝั่งที่หลากหลาย อินโดนีเซียเพิ่งนำเป้าหมายไปสู่ net-zero emissions ปี 2060 หรือเร็วกว่านั้น ป่าชายเลนกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าฝนประมาณ 5 เท่า ชาวบ้านที่เป็นผู้ประกอบการกำลังมองหาวิธีเปลี่ยนป่าชายเลนให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มคำมั่นว่าจะปลูกป่าชายเลน 30 ล้านต้นเป็น 100 ล้านต้น ในปี 2030 เพื่อลดผลกระทบจาก climate change และดักจับ blue carbon ผ่านมหาสมุทรและระบบนิเวศชายฝั่ง
  • Red Sea Project การพัฒนาการท่องเที่ยวที่หรูหราที่มีความทะเยอทะยานที่สุดในโลก โดยมีเกาะมากกว่า 90 เกาะและภูมิประเทศเป็นทะเลทรายและภูเขายาวหลายไมล์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Red Sea บริษัท Red Sea Development Company จะปลูกไม้พุ่มและต้นไม้กว่า 15 ล้านต้น กล้าไม้และพืชที่จะประกอบเป็นพืช 15 ล้านต้นจะถูกจัดหาผ่านเรือนเพาะชำของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแผนเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของสาหร่ายเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งเพิ่มป่าชายเลนและแนวปะการัง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและหมุนเวียนได้เป็นหัวใจของการพัฒนา ซึ่งมุ่งหวังที่จะบรรลุความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและความสมดุลเมื่อพร้อมแล้วภายในปี 2040

แบรนด์

  • บริษัทในสหราชอาณาจักรและยุโรปมุ่งมั่นที่จะแสดงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น แบรนด์ของเบลเยียม Shore by Morubel Bio’s Organic Whole Whiteleg Prawns ซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม 2019 ระบุในบรรจุภัณฑ์ว่าผู้ผลิต ‘มีส่วนทำให้เกิดความมั่งคั่งทางธรรมชาติของคอสตาริกาโดยการลงทุนในการฟื้นฟู
    ป่าชายเลนและโครงการพื้นที่สีเขียวในฟาร์ม’

ภาพที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Mangrove

ผู้บริโภคคาดหวังว่าแบรนด์และหน่วยงานต่างๆ จะจัดการกับ climate change และปกป้องโลก การอนุรักษ์ธรรมชาติและการมีอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งมีคาร์บอนบวกจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการวางผังเมือง แบรนด์ที่สนับสนุนโครงการเหล่านี้และดำเนินการอย่างยั่งยืนจะเป็นที่ต้องการ แบรนด์ต่างๆ สามารถสร้างแอพที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อเชื่อมต่อผู้อยู่อาศัยกับการสร้างใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่สาธารณะ เราจะเห็น plant walls และส่วนหน้าของอาคารที่ทาสีด้วยสีดูดซับคาร์บอน ตลอดจนความต้องการอุปกรณ์ในการปลูกสมุนไพรและอาหารที่บ้านสะดวกยิ่งขึ้น

โดรนจะยังคงขยายขอบเขตการเข้าถึงไปไกลกว่าบริการจัดส่งถึงบ้าน เพื่อรวมเป็นพันธมิตรในการมอบหมายงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดรนจะให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติทางนิเวศวิทยา ขยายขีดความสามารถของมนุษย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำมันในทะเลรั่วหรือไฟไหม้ในพื้นที่ป่า โดรนจะช่วยติดตามและควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายหรือการล่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

19 ก.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: