หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ สารสนเทศวิเคราะห์ ข้อมูล Smart Greenhouse จากผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลิตภัณฑ์ในตลาด
ข้อมูล Smart Greenhouse จากผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลิตภัณฑ์ในตลาด
19 ก.ย. 2565
0
สารสนเทศวิเคราะห์

การดำเนินงาน NSTDA Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ 7 (พ.ศ. 2565-2570) หัวข้อ Modern Agriculture เทคโนโลยีกับเกษตรแนวใหม่ ที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ประสิทธิภาพสูง เพิ่มมูลค่า ลดการสูญเสีย มีมาตรฐาน ความปลอดภัย รองรับการเปลี่ยนแปลง) โดย Smart Greenhouse หรือโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นหนึ่งใน Core technology ของ Agenda Modern Agriculture

จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus สำหรับเรื่อง Smart Greenhouse (คำค้นจากทุกเขตข้อมูล ALL ( “Smart Greenhouse” OR greenhouses OR greenhouse OR “Greenhouse Monitoring” OR “Greenhouse Controls” OR “Intelligent Greenhouse” OR “Green House” OR “Greenhouse Climate Control” ) ผลงานทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus วันที่ 11 สิงหาคม 2565) พบจำนวนบทความทางวิชาการความเชี่ยวชาญทางด้าน Smart Greenhouse เฉพาะของประเทศไทย จำนวน 4,776 รายการ โดย 5 อันดับหน่วยงาน/สถาบันที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยสูงสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 610 รายการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 597 รายการ มหาวิทยาลัยมหิดล 513 รายการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 470 รายการ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 398 รายการ นอกจากข้อมูลบทความวิจัยแล้ว Smart Greenhouse ยังมีข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูล Mintel

Mintel คือ ระบบฐานข้อมูลด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมแนวโน้มตลาดทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต มีบทวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคใหม่ๆ พร้อมด้วยข้อมูลเชิงสถิติ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมจากทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลของส่วนผสม (Ingredient) ที่มีการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และโภชนาการ โดยมีทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญของ Mintel จากทั่วโลก วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน โดย สวทช. บอกรับและให้บริการครบทั้ง 3 แพลตฟอร์ม คือ Food & Drink (MFD), Beauty & Personal Care (BPC) และ Household & Personal Care (HPC)

ภาพที่ 1 เว็บไซต์ฐานข้อมูล Mintel:www.mintel.com

ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Smart Greenhouse

ฐานข้อมูล Mintel ข้อมูลปี 2020-ปัจจุบัน

คำค้นที่ใช้ Greenhouse

  • Solar Strawberries – สวนเรือนกระจกสตรอเบอรี่ได้ติดตั้งแผงกระจกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้กำหนดเป้าหมายและจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ ณ จุดต่างๆ ในแต่ละวันเพื่อให้พลังงานแก่พื้นที่เพาะปลูกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเอง ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมีความรอบคอบอย่างมากเกี่ยวกับคุณภาพและความสดของผลิตผลที่ซื้อ รับประทาน และใช้ในครัว นอกจากนี้ นักช็อปในเมืองยังให้ความสำคัญกับผักและผลไม้ที่ได้รับการเพาะปลูกอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชนบทของประเทศ สิ่งนี้สนับสนุนให้ Aqua Ignis ดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการบำรุงเลี้ยงสตรอว์เบอร์รีที่อุดมสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ำ เรือนกระจกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ในรีสอร์ทน้ำพุร้อนธรรมชาติ คาดว่าจะกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ Aqua Ignis และ ClearVue ได้กล่าวว่าโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจะช่วยเพิ่มความสนใจในประโยชน์ที่กว้างขึ้นของแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และที่บ้าน
  • Grow Food Anywhere – นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ UL และ NUI ได้สร้างแนวคิดเรือนกระจกแบบใหม่ที่ช่วยให้สามารถผลิตอาหารได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า น้ำ หรือแสงแดดจากภายนอก โครงการนี้เรียกว่า C-Minus ได้เห็นการพัฒนาเรือนกระจกในตัวเองซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเอง สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถปลูกอาหารได้ทุกที่ในโลก ปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารในขณะที่ลดการใช้ที่ดินและการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตอาหาร เรือนกระจกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่กว้างขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเทคโนโลยีลบคาร์บอน ซึ่งกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศมากกว่าที่ปล่อยออกมา
  • High-Tech Greenhouse –  ฟาร์มทะเลแดงในซาอุดิอาระเบียได้พัฒนาเทคโนโลยีเรือนกระจกที่สามารถผลิตพืชผลโดยใช้น้ำน้อยที่สุดบนพื้นที่ชายขอบ บริษัทสตาร์ทอัพด้านการเกษตรได้ค้นพบวิธีการทำการเกษตรแบบออร์แกนิกและปราศจากยาฆ่าแมลงที่ยั่งยืน โดยจะแทนที่น้ำจืดด้วยน้ำเกลือและใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยเรือนกระจกซึ่งช่วยลดการใช้น้ำจืดได้ 90% และใช้พลังงานน้อยกว่าเรือนกระจกแบบธรรมดาที่ระบายความร้อนด้วยเครื่องจักรถึง 2-6 เท่า จนถึงตอนนี้ บริษัทได้พัฒนามะเขือเทศเชอรี่ปลอดสารจีเอ็มโอที่ทนต่อเกลือและมีรสหวาน มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าและอายุการเก็บรักษานานกว่าผลไม้ที่ปลูกแบบดั้งเดิม ทีมงานกำลังสร้างโรงงานนำร่องเรือนกระจกน้ำเค็มอันทันสมัยแห่งใหม่ขนาด 21,000 ตารางฟุตในอุทยานวิจัยและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยคิงอับดุลลาห์ เพื่อดำเนินการพัฒนาวิธีการทำการเกษตรต่อไป
แชร์หน้านี้: