หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ 2551
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ 2551
10 เม.ย. 2552
0
เอกสารเผยแพร่

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ 2551

แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2551 ฉบับนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคลากรภายใน สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

แผนการดำเนินงานฯ สวทช. 2551

10 เม.ย. 2552
0
แชร์หน้านี้: