หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
14 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดย กระทรวงอุตสาหกรรม เอกสารนำเสนอใน 3 หัวข้อเรื่องหลัก คือ

  1. แนวคิดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 20 ปี
  3. แผนที่นำทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 20 ปี

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

14 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: