หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 ประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0
15 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

เอกสารวิชาการ ประเทศไทย 4.0 โดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารนำเสนอใน 7 หัวข้อเรื่องหลัก คือ

  1. ที่มาและความหมาย
  2. โมเดลประเทศไทย 4.0
  3. แนวคิดประเทศไทย 4.0
  4. กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
  5. ข้อสังเกตสำหรับประเทศไทย
  6. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0
  7. บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

15 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: