หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
26 เม.ย. 2567
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2
20 ก.พ. 2567
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1
25 ธ.ค. 2566
ผลการดำเนินงาน สวทช. ปีงบประมาณ 2566
22 ธ.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4
1 ก.ย. 2566
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3
10 เม.ย. 2566
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2
27 ก.พ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1
21 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4
16 มิ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
19 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
18 ม.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
18 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน