หน้าแรก บริการ สถิติการให้บริการ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
22 เม.ย. 2567
0
บริการ
สถิติการให้บริการ

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC


ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Lucideon Limited (Lucideon) ประเทศอังกฤษ ได้เปิดให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) ตามมาตรฐานสากล และ มอก.โดยการทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ LUCIDEON ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้สนใจและเข้าใช้บริการผ่านการติดต่อหน่วยงานจำนวนทั้งหมด 450 ราย ซึ่งเป็นการขอรับบริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด

ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[เดือน]
ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[วัน]
จำนวนผู้มารับบริการ
Walk-in
จำนวนผู้มารับบริการ
e-Service
ตุลาคม 2565 1 0 1
2-8 0 10
9-15 0 9
16-22 0 12
23-29 0 13
30-31 0 4
พฤศจิกายน 2565 1-5 0 13
6-12 0 11
13-19 0 10
20-26 0 6
27-30 0 7
ธันวาคม 2565 1-3 0 3
4-10 0 7
11-17 0 6
18-24 0 9
25-31 0 3
มกราคม 2567 1-7 0 9
8-14 0 8
15-21 0 8
22-28 0 9
29-31 0 2
กุมภาพันธ์ 2566 1-4 0 4
5-11 0 15
12-18 0 8
19-25 0 9
26-28 0 1
มีนาคม 2566 1-4 0 7
5-11 0 9
12-18 0 5
19-25 0 3
26-31 0 16
เมษายน 2566 1 0 0
2-8 0 8
9-15 0 4
16-22 0 4
23-29 0 8
30 0 0
พฤษภาคม 2566 1-6 0 5
7-13 0 10
14-20 0 10
21-27 0 8
28-31 0 5
มิถุนายน 2566 1-3 0 5
4-10 0 6
11-17 0 8
18-24 0 13
25-30 0 5
กรกฏาคม 2566 1 0 0
2-8 0 13
9-15 0 8
16-22 0 8
23-29 0 15
30-31 0 0
สิงหาคม 2566 1-5 0 3
6-12 0 13
13-19 0 8
20-26 0 14
27-31 0 6
กันยายน 2566 1-2 0 0
3-9 0 9
10-16 0 8
17-23 0 7
24-30 0 2
รวมผู้รับบริการ 0 450
แชร์หน้านี้: