หน้าแรก บริการ สถิติการให้บริการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.
ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.
22 เม.ย. 2567
0
บริการ
สถิติการให้บริการ

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.
NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC


ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้สนใจและเข้าใช้บริการผ่านการติดต่อหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 1,928 ราย ซึ่งเป็นการขอรับบริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด

ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[เดือน]
ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[วัน]
จำนวนผู้มารับบริการ
Walk-in
จำนวนผู้มารับบริการ
e-Service
ตุลาคม 2565 1 0 0
2-8 0 56
9-15 0 24
16-22 0 75
23-29 0 52
30-31 0 8
พฤศจิกายน 2565 1-5 0 13
6-12 0 35
13-19 0 46
20-26 0 31
27-30 0 22
ธันวาคม 2565 1-3 0 1
4-10 0 41
11-17 0 47
18-24 0 22
25-31 0 22
มกราคม 2567 1-7 0 11
8-14 0 57
15-21 0 36
22-28 0 43
29-31 0 26
กุมภาพันธ์ 2566 1-4 0 24
5-11 0 44
12-18 0 23
19-25 0 42
26-28 0 5
มีนาคม 2566 1-4 0 31
5-11 0 50
12-18 0 46
19-25 0 44
26-31 0 28
เมษายน 2566 1 0 0
2-8 0 36
9-15 0 14
16-22 0 31
23-29 0 58
30 0 0
พฤษภาคม 2566 1-6 0 36
7-13 0 45
14-20 0 29
21-27 0 44
28-31 0 26
มิถุนายน 2566 1-3 0 21
4-10 0 38
11-17 0 38
18-24 0 51
25-30 0 21
กรกฏาคม 2566 1 0 0
2-8 0 35
9-15 0 43
16-22 0 45
23-29 0 23
30-31 0 0
สิงหาคม 2566 1-5 0 23
6-12 0 24
13-19 0 30
20-26 0 24
27-31 0 26
กันยายน 2566 1-2 0 10
3-9 0 27
10-16 0 62
17-23 0 42
24-30 0 21
รวมผู้รับบริการ 0 1,928
แชร์หน้านี้: